สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

นายกฯ ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย และให้ความช่วยเหลือดูแลชาวไทยในพื้นที่อย่างเต็มที่

“ลุงป้อม” ลงพื้นที่สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร บริเวณปลายน้ำเจ้าพระยา พอใจความคืบหน้าการขยายระบบระบายน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน ป้องกันน้ำล้นตลิ่งช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้