สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

กอนช. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วง 5 – 10 ก.ย.นี้ ในพื้นที่ 24 จังหวัด พร้อมระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขา จ.น่าน