พลังงาน

ไบโอซายน์ (BIS) สนับสนุนการทำธุรกิจ ESG “ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เตาเผาไฮเท็คและบำบัดน้ำเสีย” ผนึกพันธมิตรเทคโนโลยี ดันธุรกิจเติบโต ช่วยลูกค้าลดค่าไฟ ลดโลกร้อน ลดมลภาวะ