กีฬา

“กมธ.กีฬา” จ่อ ถอด บิลเลียด- สนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การพนัน พร้อมตั้ง อนุกมธ. รับเรื่องร้องเรียนให้นักกีฬา รวมถึงผลักดันกีฬา เป็นสื่อ ป้องกัน-ลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในประเทศไทย

สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” “ศุภมาส” จัดเต็ม อว.Quick Win ผนึก มทร.ทั่วประเทศ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต