​รมช.ประภัตร ลงพื้นที่โคราช มอบโคในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

​รมช.ประภัตร ลงพื้นที่โคราช มอบโคในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมเสนอโครงการทางเลือก “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ” มุ่งสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง และเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโค – กระบือช่วยเหลือให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่าแรงงานโค-กระบือในการทำนาปลูกข้าว

เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกัน พึ่งพากันตามธรรมชาติ การใช้แรงงานสัตว์ก็เป็นการเลือกใช้พลังงานจากธรรมชาติแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่นับวันจะเหลือน้อยลงไป และมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์หลายทางแก่พี่น้องเกษตรกร

“ในวันนี้มีความยินดีที่ได้ส่งมอบโคในโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 27 ตัว ให้แก่เกษตรกร 27 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค – กระบือเป็นของตนเอง ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังสามารถนำมูลโคไปใช้เป็นปุ๋ยคอก ช่วยลดรายจ่ายและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย” รมช.ประภัตร กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ประภัตร ยังได้ชี้แจงและขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร”

โดยโครงการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต

สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกินจำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ

2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย

ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภูมิลำเนา ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานประมงในท้องที่

Written By
More from pp
“5 ล้านต่อหัว” ต้องกระจ่าง? – สันต์ สะตอแมน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน เซ็งเป็ด! นึกว่าจะเป็นหนังแอ็คชั่น-บู๊ระห่ำ ยิงกันสนั่นจอตามคำโฆษณา ที่ไหนได้..เปิดฉาก พระเอกสะพายเป้ลงจะรถสองแถว.. ย่างก้าวแรกก็เหยียบเปลือกกล้วยถลาพรืดดหน้าคะมำลงบนกองขี้ควายซะงั้น! ผมนั้น ขำจนจุก ก่อนที่จะค่อยๆ...
Read More
0 replies on “​รมช.ประภัตร ลงพื้นที่โคราช มอบโคในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”