“กัญจนา ศิลปอาชา” ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เตรียมประชุมใหญ่ 3 ต.ค. ปรับโครงสร้าง เลือก กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ สู้ศึกเลือกตั้ง

www.plewseengern.com

26 กันยายน 2565 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยกพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 ที่ผ่านมา และตามข้อบังคับพรรค จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วาระสำคัญจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคชาติไทยพัฒนา สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น


Written By
More from pp
‘ไอโอ-ไอ้โง่’ และอีคิว – ผักกาดหอม
ผักกาดหอม โลกเปลี่ยนไปไว             สมัยก่อนการโฆษณาชวนเชื่อ ใช้วิทยุ AM ต้องมีเสียงซ่า บางทีมีเสียงในฟิล์มเป็นภาษาจีน ไม่ก็เวียดนาม ถ้าไม่ซ่า ไม่แทรก ไม่ใช่ของแท้
Read More
0 replies on ““กัญจนา ศิลปอาชา” ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เตรียมประชุมใหญ่ 3 ต.ค. ปรับโครงสร้าง เลือก กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ สู้ศึกเลือกตั้ง”