อ่าวมาหยาเปิดแล้ว

อ่าวมาหยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กลับมาเปิดท่องเที่ยวอีกครั้งหลังปิดให้ธรรมชาติฟื้นฟูนานกว่า 3 ปี ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยเปิดการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปชมความสวยงามได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. แบ่งเป็น 11 รอบ /วัน รอบละ 375 คน/ 1 ชั่วโมง โดยต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น Que Q ล่วงหน้าได้สูงสุด 60 วัน

ซึ่งการเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาในครั้งนี้ ยังไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในอ่าวมาหยา เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของฉลามครีบดำจำนวนมาก เรือทุกลำให้จอดเทียบท่าที่บริเวณอ่าวโล๊ะซามะ

ถึงแม้ว่าจะท่องเที่ยวแบบรักษาระยะห่าง แต่ก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นWritten By
More from pp
กรมทางหลวงชนบทรายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด
กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด...
Read More
0 replies on “อ่าวมาหยาเปิดแล้ว”