โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ขอเชิญชมงานประกวด “แกะสลักผัก ผลไม้”

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และกระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดแกะสลักผัก ผลไม้  ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จแพร่หลายทั่วโลกต่อเนื่องมา 20 ปี
ในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงจะจัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้  ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติมหามงคล บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนี้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นเกียรติที่ได้ร่วมประกวดฯ
Written By
More from pp
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา ‘Smart Connected Healthcare’ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ดิจิทัลระดับสากล วางใจใช้ “Intelligent Video Collaboration” ของซิสโก้ รองรับการแพทย์ยุคดิจิทัล และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลเฮลท์แคร์ (Digital Healthcare Experience)  
เชียงใหม่, ประเทศไทย, 29 พฤศจิกายน 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล พัฒนา ‘Smart Connected Healthcare’ ผ่าน “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (Medical Technology Education Center – MTEC)” เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Read More
0 replies on “โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ขอเชิญชมงานประกวด “แกะสลักผัก ผลไม้””