นายกรัฐมนตรีสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ ให้ออกมาด้วยดีและสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต

23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน

เร่งดำเนินการปลดล็อค Soft Loan เพื่อให้ภาคธุรกิจ SMEs ได้เข้าถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐอย่างต่อเนื่อง  พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีการขนย้ายข้าว เป็นการซื้อ-ขายระหว่างพ่อค้าและประชาชนชาวเมียนมาร์ ตามพื้นที่สันเขาติดชายแดนประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ต้องการให้มีการข้ามแดนไปมา ยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องด้านการทหาร สำหรับกรณีบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งมีกรรมการจากหลายกระทรวงร่วมพิจารณาให้ความดูแลช่วยเหลือ ต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นการใช้กฎหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  นายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ในวาระการพิจารณาในรัฐสภา หวังว่าจะช่วยกันพิจารณาอย่างดี เพราะมีความสำคัญ เนื่องจากต่อไปก็จะมีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปได้ด้วย นายกรัฐมนตรียังวางเป้าหมายให้ไทยขยับขึ้นสู่กลุ่ม Tier 1 ของรายงานการค้ามนุษย์ของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Tip Report) โดยเร็ว ยืนยันรัฐบาลเร่งดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย

Written By
More from pp
คปภ. ระบุประกันคุ้มครอง..! กรณีรถตู้เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุชนรถกระบะดับ 2 ศพ พร้อมเร่งรัดการจ่ายสินไหมเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถตู้ของเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน ฮบ...
Read More
0 replies on “นายกรัฐมนตรีสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ ให้ออกมาด้วยดีและสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต”