“TIPlife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่ 4” พาน้องดู Disney’s Maleficent : Mistress of evil

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงาน“TIPlife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่ 4” พาน้องดู Disney’s Maleficent : Mistress of evil โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดารจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 โรงเรียน กว่า 200 คน ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสร่วมชมภาพยนตร์ แฟนตาซีเรื่อง Maleficent : Mistress of evil  โดยมีคุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และคณะผู้บริหารจาก บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมชมด้วย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เซนทรัล พลาซ่า พระราม 9

ซึ่งเด็กๆกว่า 200 คน จาก 15 โรงเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้รับอุปกรณ์การเรียน กระบอกน้ำ และกระเป๋าเป้ พร้อมทุนอาหารกลางวันด้วย  

นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าว “ทิพยประกันชีวิตตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนคือตัวขับเคลื่อนอนาคตของชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กก็คือการวางรากฐานทางสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจาก ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่  สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจ การลดความ เหลื่อมล้ำสร้างความรู้สึกเท่าเทียม การสร้างโอกาสและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ผมเชื่อเสมอว่าแค่การเรียนในตำราหรือในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ฉะนั้นการที่เราพาเด็กๆ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเป้าหมายในชีวิตให้พวกเค้าได้

โครงการ TIPlife เติมพลังใจให้น้อง” เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทิพยประกันชีวิตเดินหน้าจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งเด็กที่เราคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานให้เติบโตไปอย่างมั่นคง อย่างกิจกรรมในวันนี้เป็นการพาเด็กๆ ที่ไม่เคยดูภาพยนตร์ในโรงหนังมาเปิดประสบการณ์ใหม่ นอกเหนือจากการสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความรู้สึกเท่าเทียมผ่านกิจกรรม ผมอยากให้พวกเค้าเห็นคุณค่าในตัวเอง และส่งต่อโอกาสหรือความช่วยเหลือที่พอจะทำได้ให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ทิพยประกันชีวิตเราให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคม โดยมีการบรรจุความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนโยบายของบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือต่างๆ ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เจาะจงหรือแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและเดินหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Written By
More from pp
ไม่ได้ไล่เฉพาะหมอวรงค์?
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน นางกาญจนี วัลยะเสวี..เป็นใคร? ถามผม..ผมก็บอกไม่รู้ แต่เท่าที่พอจะรู้ (จากข่าว) นัยว่า เธอเป็นสาวก-เป็นแฟนคลับของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพรรคประชาธิปัตย์...
Read More
0 replies on ““TIPlife เติมพลังใจให้น้องครั้งที่ 4” พาน้องดู Disney’s Maleficent : Mistress of evil”