เบาหวาน … เรื่องนี้ที่ ไม่ควรมองข้าม

 โรงพยาบาลสุขุมวิท ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “เบาหวาน … เรื่องนี้ที่ ไม่ควรมองข้าม” โดยแพทย์หญิงทฤตมน รัตนประภาต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเบาหวาน และ แพทย์หญิง ฑิตถา อริยปรีชากุล แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5A ของโรงพยาบาล
สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยงานสื่อสารการตลาด  0-2391-0011  ต่อ 858 – 861
Written By
More from pp
ให้เกียรติ-เคารพในอาชีพ? – สันต์ สะตอแมน
สันต์ สะตอแมน เฮียชูสระอูไม่ยาวเท่าบุญชู แต่..ดูแล้ว คดีทุนจีนสีเทา ที่คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ เปิดเกมเขย่า “ตู้ห่าว” มาตั้งแต่เริ่ม กำลังจะเป็น “หนังยาว”...
Read More
0 replies on “เบาหวาน … เรื่องนี้ที่ ไม่ควรมองข้าม”