มอบเงินช่วยเหลือ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ผู้ประสบภัยจากพายุซินลากูในจังหวัดน่าน

วันนี้ (25 ก.ย.63) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมฯ ในพื้นที่อำเภอสันติสุข “โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านอภัยคีรี” หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หลังจากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จากพายุซินลากู จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ นางวิทูล สอนสมฤทธิ์ ภรรยาของผู้เสียชีวิต

และมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นายซิ แซ่วื้อ และ นายเลาเซา แซ่เล้า กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563Written By
More from pp
“บีทูเอส” เดินหน้าพลิกเกมธุรกิจ ชู กลยุทธ์ออนไลน์  B2S Online Shopping อยู่บ้านก็ช้อปได้ 24 ชั่วโมง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ  และประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดในประเทศไทยทำให้ภาครัฐ มีการประกาศปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ อันส่งผลโดยตรงกับภาคธุรกิจทั้งระบบของประเทศ และส่งผลกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Read More
0 replies on “มอบเงินช่วยเหลือ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย แก่ผู้ประสบภัยจากพายุซินลากูในจังหวัดน่าน”