ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และผู้นำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7

งานประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม จัดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด เพิ่มพลังความร่วมมือเพื่อที่อยู่อาศัย ได้รวบรวมผู้นำและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่อยู่อาศัยเพื่อระดมความคิด ความคิดเห็น ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ แนวทางแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาให้กับครอบครัวและชุมชนที่มีรายได้ต่ำ ที่กำลังเผชิญกับสภาพถูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 600 คน จาก 33 ประเทศ ในภูมิภาคเอเขียแปซิฟิก และทั่วโลก เข้าร่วมงานประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 กันยายน ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงที่อยู่อาศัย อาทิ กลุ่มเครือข่ายสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล หน่วยงานพหุภาคี สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงนักศึกษาและเยาวชน

 ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน แขกกิติมศักดิ์ที่เข้าร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยให้มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและมรดกที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นเกิดจากการที่เราสร้างชึ้นมา ซึ่งผู้คนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในมรดกของพวกเขาในโครงสร้างที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมา ดังนั้นการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงทำงานร่วมกันกับทุกคนเพื่อในท้ายที่สุดแล้วเราสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันได้ 

 มร.ริค แฮทธาเวย์ รองประธานกรรมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล กล่าวว่า พวกเราต่างได้แสดงวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยต่างเชื่อว่าทุกคนบนโลกสมควรที่จะได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นบ้านที่เหมาะสม ปลอดภัยและราคาไม่แพง สร้างขึ้นในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งต้องเป็นบ้านที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว ศักดิ์ศรีและความหวัง ที่สำคัญบ้านเหล่านี้จะเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนทั่วโลกในอนาคตอีกด้วย

 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากลร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางทั้งภาคเอกชน องค์กรอิสระ และเครือข่ายสังคม อาทิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, Hilti Foundation Aditya Birla Group, HMTX Industries, UN-Habitat, Cities Alliance และ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

 การประชุมทั้ง 4 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรม 2 วัน เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นคงของการถือครองที่ดินเพื่อความยืดหยุ่นจากภัยพิบัติ การมอบรางวัลนวัตกรรม กิจกรรม Urban Thinkers Campus ซึ่งเป็นเวทีสภาเยาวชน ศูนย์กลางผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในเมือง เพื่อสนับสนุนโครงการชีวิตคนเมืองของโลก ที่สอดคล้องกับวาระใหม่ของเป้าหมายการพัฒนาที่อยั่งยืนในปี 2573 ของสหประชาชาติ (New Urban Agenda and United Nations’ 2030 Sustainable Development Goals)

 

Written By
More from pp
รัฐบาลติดตามสถานการณ์ในซูดานอย่างใกล้ชิด เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ และพร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ เตือนคนไทยที่พำนักในซูดานระมัดระวังตัวอย่างสูง หลีกเลี่ยงพื้นที่ปะทะ แนะนำให้กักตุนอาหารให้เพียงพอ
20 เมษายน 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน นับตั้งแต่เช้าวันที่ 15 เมษายน 2566...
Read More
0 replies on “ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และผู้นำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานประชุม เอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7”