Pure (เพรียว) ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับบริการเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ ด้วยกลไกร้านขายยา

Pure (เพรียว) ศูนย์รวมเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้การดำเนินธุรกิจในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย นางสุวรรณี ภู่นภานนท์   รองประธานฝ่ายธุรกิจกลุ่มกาแฟและร้านขายยาเพรียว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ตอกย้ำนโยบาย ร้านยาคนไทย หัวใจคือสุขภาพของลูกค้า” มุ่งเดินหน้าขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดบริการเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ ด้วยกลไกร้านขายยา พร้อมให้การต้อนรับ นางสาวเรวดี รัศมิทัต  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณะสุข และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เยี่ยมชมรูปแบบการให้บริการให้คำปรึกษา และจ่ายยาตามใบสั่งยาจากแพทย์โรงพยาบาล ที่ร้าน Pure (เพรียว) สาขานำร่อง ที่สาขาบิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ และบิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ ณ บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ 

โดยบริการเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ ด้วยกลไกร้านขายยาร้าน Pure (เพรียว) มุ่งหวังเป็นเสมือนห้องยาของโรงพยาบาล อีกกลไกช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ช่วยติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสมจากเครือข่ายร้านขายยาคุณภาพ และลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่ได้โดยประมาณกว่าร้อยละ 30


Written By
More from pp
‘จับกัง 1’ พึ่งได้ เดินสายของานเอกชนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ดุจคนในครอบครัว
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินสายขอตำแหน่งงานจากผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ”
Read More
0 replies on “Pure (เพรียว) ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับบริการเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ ด้วยกลไกร้านขายยา”