ม.มหิดล ยึดแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปลุกจิตสำนึกนักศึกษา เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MU SDGs Talk” มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ทั้ง 17 ข้อ ตามแนวทางของสหประชาชาติ ตอกย้ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (EcoUniversity) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ว่า “งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในระดับสากล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน การลดลงของทรัพยากร ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะกระทบไปทั่วโลก หากเราไม่เดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ควรจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงการอยากได้อยากมีอยากเป็น ทำให้เกิดการเอาเปรียบกัน โลกในอนาคตจะดีได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน และฝากทิ้งท้ายว่า อยากให้นักศึกษาทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเด็กตลอดไป ที่สำคัญคือ ให้คิดแบบเด็กแต่ทำแบบผู้ใหญ่ คือ รับผิดชอบต่อการกระทำ

ปิดท้ายงานด้วย การนำเสนอผลงานจากนักศึกษาที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว อาทิ ทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU SmartBin & MURecycle Application ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ จากการนำเสนอผลงานต้นแบบในงาน The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ณ ประเทศเกาหลีใต้ และ ทีม 129 Sustainability เจ้าของผลงานแอปพลิเคชันหาอาสาสมัครทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่คว้ารางวัล Excellent student ACTIVITY AWARD จากการนำเสนอผลงานต้นแบบในงาน the 1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN)” ณ ประเทศจีน เพื่อให้น้องนักศึกษาได้รับความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ต่อไป

“เราคาดหวังว่า นักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะได้ทั้งสาระและความสนุกไปพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถซึมซับ เข้าใจ และจดจำ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้” รศ.ดร.กิติกร กล่าวทิ้งท้าย

Written By
More from pp
สิระ ฝากกระทรวงพาณิชย์ ดูแลราคา “ฟ้าทะลายโจร”
14 ก.ค.2564 – นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงราคาจำหน่ายยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล ว่าจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อความต้องการซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูลอย่างมาก
Read More
0 replies on “ม.มหิดล ยึดแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปลุกจิตสำนึกนักศึกษา เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ”