กฟผ. คว้า 4 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019

Asean Coal Awards

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายบุญทวี กังวานกิจ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมผู้บริหาร กฟผ. เข้ารับรางวัล ASEAN Coal Awards 2019 ที่ ASEAN center for Energy committee จัดขึ้น เพื่อมอบให้องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน โดย กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ การใช้ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในโรงไฟฟ้าขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านถ่านหิน รางวัลชนะเลิศความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท CSR จากผลงาน ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ

Written By
More from pp
“เศรษฐา” สวม “ผ้าลายอย่าง” ลาย “เพ็ชรราชวัตร” เดินทางถึงกรุงปารีส เตรียมเข้าร่วมงาน Thailand – France Business Forum
"นายก" สวม “ผ้าลายอย่าง” ลาย “เพ็ชรราชวัตร” เดินทางถึงกรุงปารีส เตรียมเข้าร่วมงาน Thailand – France Business Forum...
Read More
0 replies on “กฟผ. คว้า 4 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019”