ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ความว่า

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 28 และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. วันพุธที่ 28 ส.ค. 62
1.1 การเดินประท้วงโดยกลุ่มสายการบินที่เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. จาก Edinburgh Place ย่าน Central ไปยังห้างสรรพสินค้า Pacific Place ย่าน Admiralty (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)
1.2 การชุมนุมโดยกลุ่มสตรีฮ่องกงที่เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 20.00 – 21.30 น. ที่ Chater Garden ย่าน Central (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

2. วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62
การชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ในฮ่องกง ที่เขต Hong Kong Island เริ่มเวลา 10.00 น. ณ บริเวณรอบ Wu Chung House ย่าน Wan Chai (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุญาต)

3. กิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับแก๊สน้ำตา ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 ระหว่างเวลา 19.45 – 22.00 น. ณ Chater Garden ย่าน Central (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.consular.go.th/main/th/register หรือทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thai-consulate.org.hk

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

Written By
More from pp
เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤต สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85 แห่ง รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 85...
Read More
0 replies on “ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง”