แถลงข่าว The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ “บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่” พร้อมด้วย คุณเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการ และผู้อำนวยการศิลป์ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” แถลงข่าว The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60 โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ และ คุณสิริพร มูฮำมัด ร่วมภายในงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ (QSNCC)

Written By
More from pp
อันตราย ผู้สูงอายุ อย่าหาทำ!!!!! Fake News อย่าเชื่อ..เช็กว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค่ยืนและก้มศีรษะ
ตามที่ได้มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเช็กว่าเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมองด้วยตนเอง เพียงแค่ยืนและก้มศีรษะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
Read More
0 replies on “แถลงข่าว The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร”