ครูเฮ!! ครม.มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว

23 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อมีกรณีครูถูกทำร้ายระหว่างอยู่เวรในสถานศึกษา ก็ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมครม. เป็นเรื่องแรก

โดยที่ประชุมครม. เห็นพ้องกันว่า ควรยกเลิกการอยู่เวรของครู ซึ่งเกิดขึ้นจากมติครม. เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วและเห็นว่า ปัจจุบันมีระบบอื่น ที่ทันสมัยอย่างกล้องวงจรปิดสามารถดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนได้

“ที่ประชุมครม.เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว จึงมีมติให้ยกเลิกการอยู่เวรของครูทั่วประเทศ โดยในส่วนของศธ. ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมดูแลโรงเรียน ในช่วงที่ไม่มีครูอยู่

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมสั่งการให้อปท.ทั่วประเทศเข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนด้วย ส่วนกรณีที่ ศธ. จะเสนอของบจ้างนักการ ภารโรงกว่า 1.4 หมื่นอัตรานั้น ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยขอให้ศธ.ไปจัดทำรายละเอียด เพื่อเสนอให้ครม.พิจารณาในครั้งต่อไป” นายสุรศักดิ์ กล่าว

0 replies on “ครูเฮ!! ครม.มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว”