มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม มูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ และวิสาหกิจเพื่อสังคม อีเนอจีส ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

24 มกราคม 2567 ห้องประชุม ซีเอ 324 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ด้วยคณะทำงานพิจารณาศึกษารูปแบบการแก้ปัญหากลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกทอดทิ้ง กรณี กลุ่มชาติพันธุ์ม้งเขาค้อ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำวุฒิสภา ได้แต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ พรมเท้า เป็นประธานคณะทำงาน ทางคณะทำงานได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทางคณะทำงานได้หารือร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม อีเนอจีส จำกัด เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มชาติพันธุ์เล่านะ และเล่าเน้ง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาค้อ และยังไม่มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรและปลอดภัย

จากการประชุมหารือ จึงเกิดแนวคิดความร่วมมือในการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ทั้ง 3 องค์กรจึงได้มีการตกลงร่วมกันเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยในวันนี้ ในการรณรงค์ร่วมรับบริจาค และการจำหน่ายสินค้า บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม อีเนอจีส จำกัด และบริษัทต่างๆในเครือ จะเป็นผู้ดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือในการระดมทุน ประชาสัมพันธ์ และออกแบบกลยุทธ์ต่างๆในการระดมทุน

พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นโซเชียลเชิงสร้างสรรค์ “ZONE APPLICATION” เพื่อประโยชน์และความยั่งยืนทางสังคม และสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลความต้องการในการช่วยเหลือจากพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย

มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม และเครือข่ายต่างๆ จะเป็นกลไกหลักในการสร้างเครือข่าย ติดต่อ ประสาน ให้เกิดการทำงานร่วมกันของภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ต่างๆ กับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

นอกจากความร่วมมือในการร่วมระดมทุน อาสาสมัคร รวมถึงการสร้างเครือข่ายต่างๆ ทั้ง 3 องค์กร จะร่วมกันออกแบบ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคมให้แก่ผู้อยู่อาศัย (กลุ่มเปราะบาง) ในอนาคต

Written By
More from pp
พี่ศรี สอนน้อง กรณีเลขาฯ ก้าวไกลเตรียมยื่นยกเลิก ม.112
กรณี เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “ยกเลิก 112” ระบุว่า ส.ส. ควรผลักดันร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกมาตรา 112...
Read More
0 replies on “มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม มูลนิธิที่อยู่อาศัยฯ และวิสาหกิจเพื่อสังคม อีเนอจีส ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย”