“สส.พิมพ์พร” วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จ.เพชรบูรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังหารือไปแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร

11 มกราคม 2567 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จ.เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการบริหารจัดการและบูรณาการ การใช้น้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่เคยหารือในสภาฯเมื่อสมัยที่แล้ว ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดสรรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ดังนั้น ในการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง ควรมี การตรวจสอบระบบเครือข่ายเส้นเดินน้ำให้มีการเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม เพื่อนำไปสู่แหล่งจัดเก็บน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่เสมอ โดยการลงพื้นที่สังเกตการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง การเร่งระบายน้ำจากแหล่งเก็บน้ำที่มากเกินไปสู่อ่างเก็บน้ำที่ยังขาดแคลนน้ำ และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ระบายน้ำต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาปรากฏการณ์เอลนีโย่อย่างต่อเนื่อง จำเป็นอย่างยิ่งต้องรีบเก็บกักน้ำไว้เพื่อการบริโภคและการเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานงานจากเกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินและขอปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของฝายและอ่างกักเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่

เช่น โครงการขุดลอกฝายบ้านยางแหลม ตำบลระวิง,โครงการก่อสร้างประตูน้ำบ้านสำเรียง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก เขตติดต่อระหว่างตำบลน้ำร้อนกับตำบลชอนไพร,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเฉลียงลับ ตำบลนาป่า ซึ่งเชื่อว่า โครงการเหล่านี้จะสามารถลดปัญหาความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตรได้ดีในสภาวะวิกฤตแบบนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รับข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนด้วย

Written By
More from pp
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ. ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได้-ขายได้
กระทรวงสาธารณสุข เสนอแก้ไข พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เข้าที่ประชุม ครม. วันอังคารนี้ (4 ส.ค.63) มุ่งเน้นขยายประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโรคด้วยกัญชาอย่างทั่วถึง ต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้แพทย์แผนไทย
Read More
0 replies on ““สส.พิมพ์พร” วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จ.เพชรบูรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังหารือไปแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร”