มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ กลุ่มไทยสมายล์ สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค ช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศ แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

10 มกราคม 2567 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) กลุ่มไทยสมายล์ (รถและเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า) ลงพื้นที่มอบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันในนามมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้นำเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินมูลค่า 57,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มไทยสมายล์ (รถและเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า) มามอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับคลินิกการแพทย์แผนไทย

ซึ่งคลิกนิกแห่งนี้มีหน้าที่ในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ตามศักยภาพของโรงพยาบาล ให้แก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ภายในคลินิกฯ ยังมีบุคคลากรทำงานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก นับว่ามีปัจจัยเสี่ยงในด้านของคุณภาพอากาศและเชื้อโรคที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า การที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้นำเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค มามอบในครั้งนี้ เพื่อต้องการมอบอากาศ “บริสุทธิ์” บรรเทาปัญหาในด้านคุณภาพอากาศและฆ่าเชื้อโรค ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ในด้านการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน ทำนุบำรุงศาสนา และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


Written By
More from pp
“จุรินทร์“ ระบุ ประชาธิปัตย์ พร้อมทำหน้าที่ ตรวจสอบรัฐบาล เตรียมหารืออภิปรายนโยบาย 5 ก.ย.นี้
4 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนการอำลาตำแหน่ง โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการฝากงานถึงรัฐมนตรีใหม่
Read More
0 replies on “มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ กลุ่มไทยสมายล์ สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค ช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศ แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี”