มุมมองเชิงเทคนิค

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ 5G Use Cases for Smart Factory / Manufacturing : มุมมองเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าการลงทุน ” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ กทปส. ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยมี ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา ประธานกรรมการโครงการฯ, สุภพล จรูญวณิชกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีและพลวัตการแข่งขัน, ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ยุทธนา แจ่มจำรัส วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สำนักวิเคราะห์นโยบาย สำนักงาน กสทช., ประสงค์ เกรียงไกรกุล Section manager, Maintenance & Utility บริษัท ไดซิน จำกัด, รณกฤษ วิบูลย์เวชวาณิชย์ วิศวกรบริหารแผนกพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

Written By
More from pp
“ศักดิ์สยาม” ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนท่องเที่ยว เชื่อมโยงไทย – สปป.ลาว  
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข...
Read More
0 replies on “มุมมองเชิงเทคนิค”