เลขา ป.ป.ส. สั่งขยายผล ล่าตัวขบวนการส่งเฮโรอีน 43 กิโลกรัมไปฮ่องกง

7 มีนาคม 2566 ศุลกากรตรวจยึดพัสดุระหว่างประเทศ (ขาออก) จำนวน 1 ชิ้นพบเฮโรอีน 43 กิโลกรัม ซุกซ่อนในเสื้อชาวเขาพื้นเมืองจำนวน 217 ตัว ปลายทางจัดส่งฮ่องกง เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงผลการตรวจยึดพัสดุภายใต้โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task force : AITF)

ประกอบด้วย ศุลกากร บช.ปส. ศรภ. และสำนักงาน ป.ป.ส. โดยจากนี้ตนได้สั่งการให้ สืบสวนขยายผล และทราบว่าพัสดุดังกล่าวถูกส่งมาจากชายแดน จ.หนองคาย ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อนำส่งออกไปปลายทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โดยก่อนหน้านี้ พบว่ามีการลักลอบจัดส่งพัสดุในลักษณะเดียวกัน ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 คนพร้อมตรวจยึดเฮโรอีน 48 กิโลกรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าปักลายชาวเขาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

“จากลักษณะรูปแบบการอำพรางเป็นผงและเย็บไปกับผ้าเพื่ออำพราง เจ้าหน้าที่ ลักษณะเดียวกับกรณีการส่งเฮโรอีนไปฮ่องกงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จึงคาดว่าทั้งสองกรณีอาจมีความเกี่ยวข้องกัน และจากการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าขบวนการที่จัดส่งยาเสพติดไปฮ่องกงในครั้งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดในประเทศลาวที่ใช้ประเทศไทยในการส่งต่อยาเสพติดไปยังประเทศปลายทาง”

“ตนได้มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด ประสานความร่วมมือกับทางการลาว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามนโยบาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันสืบสวนขยายผลถึงผู้ส่งพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้มีการบูรณาการทางด้านการข่าว และการสืบสวนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการสกัดกั้นยาเสพติดลักลอบเลียงยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ไปยังปลายทางประเทศที่สาม ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังคงมีความเคลื่อนไหว และพยายามลักลอบจัดส่งยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง”

ในปัจจุบันมีปริมาณการส่งพัสดุเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน การตรวจสินค้าข้อมูลการข่าวจึงสำคัญมาก ทำให้ต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศ เช่น บช.ปส. ศุลกากร และหน่วยงานต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงที่เรามีเจ้าหน้าที่ยาเสพติดประจำสถานเอกอัคราชทูตใน จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข่าวกรอง และเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้น/ตรวจค้นสินค้า

รวมไปถึงกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเผ้าระวังตั้งข้อสังเกตรูปแบบกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65 – ปัจจุบัน) โครงการ AITF มีผลสกัดกั้นยาเสพติดซุกซ่อนในพัสดุระหว่างประเทศก่อนถูกลักลอบส่งไปยังฮ่อง จำนวน 8 คดี ของกลางไอซ์ 74.59 กก. เฮโรอีน 9.2 กก. ซุกซ่อนในหมอนยางพารา,ซุกซ่อนในขวดคอนแทคเลนส์,ซุกซ่อนในกล่องผ้าไหมใส่แก้วกาแฟพร้อมจานรอง,ซุกซ่อนในหมอนและผ้าคลุมพื้นเมือง,ซุกซ่อนในพรม และซุกซ่อนในสับปะรดกระป๋อง

0 replies on “เลขา ป.ป.ส. สั่งขยายผล ล่าตัวขบวนการส่งเฮโรอีน 43 กิโลกรัมไปฮ่องกง”