ศาลตัดสินแล้ว ! ลงโทษ 6 ราย ย่านทองหล่อกระทำผิดเงื่อนไขสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 จำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี รายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด และปรับ 5,000 บาท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งความคืบหน้าคดีผู้กระทำผิด 6 ราย ที่กระทำผิดเงื่อนไขสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 ย่านทองหล่อ

จำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 5,000 บาท ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยกันคุมการใช้กัญชาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบตีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แจ้งความคืบหน้ากรณีคดีผู้กระทำผิด 6 ราย จากย่านทองหล่อ ว่า สืบเนื่องจากประเด็นการปฏิบัติการ เมื่อค่ำวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ สน.ทองหล่อ ลงพื้นที่ผ่านทองหล่อ ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ/ร้านค้าต่างๆว่าจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ลำสุด เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา)พ.ศ. 2565” พบผู้กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย จำแนกเป็นรถเร่ (food truck) 5 ราย กระทำการจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) (พันลำ /จำหน่ายช่อดอก) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนดังกล่าว พบว่ามี 3 ราย ได้แสดงใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นเท็จเนื่องจาก รถเร่ หรือแผงลอย ที่ไม่มีที่อยู่แน่นอนไม่สามารถให้การอนุญาตได้ อีก 1 ราย มีสถานประกอบการชัดเจนแต่จำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจ ยึด อายัดของกลาง
สั่งปิด พร้อมส่งเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการ ณ สน.ทองหล่อ ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลได้ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย 6 ราย ผลการลงโทษผู้ต้องหา ที่กระทำความผิดเป็นไปตามมาตรา 46 กรณีจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนโพรควบคุม โดยมีได้รับอนุญาต มีบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ระบุโทษ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีนี้ ศาลจึงมีคำสั่งโทษให้จำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี โดยต้องมีการ ติดตามพฤติกรรม หรือให้ไปรายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด และปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ศาลริบของกลางของผู้กระทำความผิดไว้ทั้งหมด”

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ยังกล่าวอีกว่า “การดำเนินการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงตัวบทกฎหมายบังคับใช้ได้จริงสำหรับ ผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ต้องโทษตามกฎหมาย จึงขอย้ำไปยังผู้ประกอบการทุกคน ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป”

Written By
More from pp
กฟผ. ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หนุนการทำงานของทีมแพทย์ในพื้นที่คลองเตย
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในโครงการ “พลังงานร่วมใจ...
Read More
0 replies on “ศาลตัดสินแล้ว ! ลงโทษ 6 ราย ย่านทองหล่อกระทำผิดเงื่อนไขสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 จำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี รายงานตัวต่อศาลเป็นระยะตามศาลนัด และปรับ 5,000 บาท”