อุตสาหกรรม

“สุริยะ” กำชับ กนอ.เฝ้าระวังเข้ม 3 นิคมฯ โซนอยุธยา พร้อมรับมือน้ำเหนือ ด้าน “วีริศ” สั่งยกระดับเฝ้าระวัง ตรวจความแข็งแรงคันป้องกันน้ำท่วม สภาพอากาศ-ระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง!