คมนาคม

3 สส.เมืองอยุธยา “สุรศักดิ์-พิมพฤดา-ประดิษฐ์” ผนึกพลัง เรียกร้อง เร่งสร้างรถไฟความเร็วสูง “สถานีอยุธยา” หวังขนส่งระบบรางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ เที่ยวจ.อยุธยา