คมนาคม

“สส.บีลา” ฝาก ก.คมนาคม-สำนักงานการบินพลเรือน ตรวจสอบ หลังผู้โดยสารร้องเรียนราคาตั๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาล วอนคุมราคาให้เหมาะสม และเห็นใจประชาชน อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เสนอแก้ปัญหาทั้งระบบ

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จำนวน 14 ตอน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา