คมนาคม

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพ การคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวง เร่งโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาหลัก – ลำแก่น จังหวัดพังงา เชื่อมอ่าวไทย – อันดามัน หนุนแลนด์บริดจ์รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการขนส่งอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขยายถนนสาย นย.3007 จังหวัดนครนายก กว่า 18 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566