การคลัง

ทิพานัน เตือน “ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตรวจสอบการลงทะเบียนขั้นตอนแรกได้แล้ววันนี้ ย้ำ “ลงทะเบียนฟรีไม่มีเก็บเงิน” ลงเร็วลงช้าไม่มีผลขอให้ภายใน 19 ต.ค. 65 ผ่าน-ไม่ผ่าน พิจารณาจากคุณสมบัติ

ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไป 2 เดือน และขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไป 6 เดือน

“สส.ธนกร” เผยภาพรวมการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65” รอบใหม่ ทั่วประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น ขอบคุณรัฐบาล นายกฯ “บิ๊กตู่” และทุกส่วนราชการช่วยกลุ่มเปราะบางรายได้น้อย