การคลัง

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ตั้งใจทำ Digital Wallet เพื่อช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องปราศจากคอร์รัปชัน โปร่งใส และต่อยอดเป็นการพัฒนาโครงสร้างการเงิน เพื่อประเทศ และประชาชน