การคลัง

นายกฯ แจงพิจารณารายละเอียดดิจิทัลวอลเล็ต อย่างรอบด้าน ยืนยันดำเนินการอย่างสุจริต เน้นกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มั่นใจ 24 ก.ค.นี้ มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณและประเภทสินค้า