เศรษฐกิจ

“ตรีรัตน์” จี้ รัฐเลิกลดค่าไฟแบบผักชีโรยหน้า แนะจัดการโครงสร้างราคาและที่มาของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของโรงไฟฟ้า พร้อมหนุน เพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด รวมถึงยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าที่มีค่าแอดเดอร์ เชื่อช่วยลดค่าไฟได้ยั่งยืน