สิ่งแวดล้อม

นายกฯ ติดตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร-โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ย้ำเร่งเดินหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน