เยาวชน

นายกฯ ต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ 2566 ขอให้เรียนรู้ความเป็นไทย และนำประสบการณ์ในการเยือนไทยไปเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่สายตาประชาคมโลก