เยาวชน

นายกฯ ร่วมรณรงค์กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ย้ำสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและทั่วถึง สนับสนุนเด็ก-เยาวชน-ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมฯ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญชวนเยาวชนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงสากลในยุค 60’s ในโครงการประกวดร้องเพลง “โก๋หลังวัง” ประจำปี 2566