ประชาสัมพันธ์

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล