การเมือง

“อัครเดช” เดือดถูกเบรกไม่ให้อภิปรายปัญหาประชาชน สอนมวย “ปดิพัทธ์” อย่าใช้อารมณ์กับสมาชิก ขอให้ทำหน้าที่อย่างสร้างสรรวางตัวเป็นกลาง อย่าปิดปากสส.ทั้งที่ทำตามข้อบังคับถามกลับ “ท่านมีอะไรกับผมเปล่าครับ”