การเมือง

นายกฯ แถลง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 68 วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ย้ำ ดำเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลัง กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้ประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน เป็นไปตามกฎหมาย