การเมือง

“อนุสรี” ชู นโยบายภูมิใจไทย พักหนี้ 3 ปี – หลังคาโซล่าเซลล์ – รักษามะเร็ง ฟอกไตฟรี – กองทุนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเวที “นโยบายสวัสดิการ ของใคร แบบไหน โดนใจประชาชน” ผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand