การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” “ศุภมาส” จัดเต็ม อว.Quick Win ผนึก มทร.ทั่วประเทศ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์2567” ครั้งที่ 25 นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ทั้งไทยและนานานชาติ ขนทัพผลงานประชันแน่นงาน

องคมนตรี ร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมจากกองทุน ววน. ช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าเกษตรได้ทั้งระบบ