การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ฟิลิปส์ เปิดตัว Philips MR7700 เทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยสุดล้ำ ครั้งแรกในไทย ชูเทคโนโลยี AI. และ SmartSpeed เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย