กลาโหม

พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุม คกก.กำลังพลสำรอง ขับเคลื่อนกิจการกำลังพลสำรอง เสริมแกร่งกองทัพ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม ปี 2566 – 2570

นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 65 และงานเกียรติยศจักรดาวปี 66 สดุดีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่ง ทร. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ร.ล.สุโขทัย อับปาง ย้ำค้นหาช่วยเหลือถึงที่สุดจนกว่าจะครบ พร้อมดูแลเยียวยาทุกครอบครัว