OR จับมือ การบินไทย พัฒนาทักษะการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย

OR ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 (IATA Into-Plane Fueling Service Level 2) สำหรับสายการบิน ไทยสมายล์ แอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาทักษะความชำนาญให้บุคลากรของ OR

ในการเติมน้ำมันในรูปแบบ IATA Into-Plane Fueling Service Level 2 และได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำมันในเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ ซึ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต ซึ่งใช้เครื่องบินประเภท AIRBUS A320 เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย จากเดิมอยู่ที่มาตรฐาน IATA ระดับ 1 มาเป็นระดับที่ 2 ซึ่งทำให้บุคลากรของ OR มีทักษะในการเติมน้ำมันอากาศยานตามที่ลูกค้าสายการบินต้องการได้ทันที

โดยสามารถดำเนินการผ่านแผงควบคุมของเครื่องบินได้โดยไม่ต้องรอนักบินหรือช่างที่เป็นตัวแทนสายการบินมากำกับควบคุมในการเติมน้ำมันอากาศยานทุกครั้ง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสนามบินให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบิน และดึงดูดสายการบินต่างๆ ให้เข้ามารับบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย

Written By
More from pp
นายกฯ เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ฯ ชูชุมชน “ดีพร้อม” มุ่งพัฒนาคน เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
นายกฯ เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ฯ ชูชุมชน “ดีพร้อม” มุ่งพัฒนาคน เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกระดับ
Read More
0 replies on “OR จับมือ การบินไทย พัฒนาทักษะการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย”