OR จับมือ การบินไทย พัฒนาทักษะการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย

OR ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 (IATA Into-Plane Fueling Service Level 2) สำหรับสายการบิน ไทยสมายล์ แอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาทักษะความชำนาญให้บุคลากรของ OR

ในการเติมน้ำมันในรูปแบบ IATA Into-Plane Fueling Service Level 2 และได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำมันในเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ ซึ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต ซึ่งใช้เครื่องบินประเภท AIRBUS A320 เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย จากเดิมอยู่ที่มาตรฐาน IATA ระดับ 1 มาเป็นระดับที่ 2 ซึ่งทำให้บุคลากรของ OR มีทักษะในการเติมน้ำมันอากาศยานตามที่ลูกค้าสายการบินต้องการได้ทันที

โดยสามารถดำเนินการผ่านแผงควบคุมของเครื่องบินได้โดยไม่ต้องรอนักบินหรือช่างที่เป็นตัวแทนสายการบินมากำกับควบคุมในการเติมน้ำมันอากาศยานทุกครั้ง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสนามบินให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบิน และดึงดูดสายการบินต่างๆ ให้เข้ามารับบริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย

Written By
More from pp
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
22 ก.ค.63 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน FaceBook สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ...
Read More
0 replies on “OR จับมือ การบินไทย พัฒนาทักษะการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตามมาตรฐาน IATA ระดับ 2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในประเทศไทย”