เพื่อไทย เป็นเจ้าภาพประชุมตัวแทนคณะทำงาน 7 คณะครั้งแรก โดยมีแกนนำของทั้ง 8 พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. การประชุมตัวแทนคณะทำงาน 7 คณะครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเป็นธรรม พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคพลังสังคมใหม่
โดยมีแกนนำของ 8 พรรคเข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง ได้แก่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายวรภพ วิริยะโรจน์ คณะทำงานด้านนโยบาย พรรคก้าวไกล

นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายสุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลัง นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคไทยเป็นธรรม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

โดยในที่ประชุมจะได้หารือในประเด็นด้านต่างๆ ทั้งเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน ค่าน้ำมันดีเซล รวมถึงจะจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเร่งด่วนแต่ละเรื่องให้เข้าสู่กรอบแนวทางเดียวกัน โดยในรายละเอียดทั้งหมด ตัวแทนทั้ง 8 พรรคจะได้มีการแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในบ่ายวันนี้

Written By
More from pp
“เฉลิมชัย” เดินหน้าช่วยเหลือชาวนา 3 โครงการกว่า5หมื่นล้าน เร่งประสาน “ธกส.” โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 กว่า 8 แสนราย ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (17พ.ย.) ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อนุมัติโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม...
Read More
0 replies on “เพื่อไทย เป็นเจ้าภาพประชุมตัวแทนคณะทำงาน 7 คณะครั้งแรก โดยมีแกนนำของทั้ง 8 พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง”