จีนพร้อมผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจดวงจันทร์กับไทย

ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้บริหารกระทรวง อว. ประชุมหารือกับ Mr. Zhang Kejian, Administrator of China National Space Administration (CNSA) เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยในการพบปะหารือฝ่ายไทยได้เสนอขอรับการสนับสนุนการส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินการโดยส่งดาวเทียมของไทยร่วมไปกับภารกิจ ฉางเอ๋อ 7 (Chang’e 7) ที่มีแผนเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 2569

อนึ่ง ดาวเทียมขนาดเล็กที่ไทยเสนอให้ส่งไปกับดาวเทียมฉางเอ๋อ 7 นี้ จะมีภารกิจหลักเป็นการทดสอบระบบนำร่อง ระบบสื่อสารทางไกล และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสำรวจอวกาศห้วงลึกที่ต้องเผชิญกับรังสีพลังงานสูงในระยะไกลจากโลก ภารกิจที่ฝ่ายไทยเสนอร่วมกับจีนนี้เป็นโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานของภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อเตรียมความพร้อมส่งดาวเทียมไปโคจรศึกษาวิจัยดวงจันทร์ภายใน 7 ปี

ทั้งนี้ CNSA ยังยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านอวกาศของไทยผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ การเป็นวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) ในการเรียนการสอน

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ CNSA จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (เช่น Beihang University และอื่นๆ) ในการที่จะสนับสนุนทุน ให้บุคลากรในประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนเข้ารับการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยพัฒนาในมหาวิทยาลัยของจีนอีกด้วย

Written By
More from pp
รัฐบาล มั่นใจ “ทัวร์เที่ยวไทย” ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ตั้งเป้าเศรษฐกิจกระจายรายได้กว่า 15,500 ล้านบาท
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมการเดินทางข้ามจังหวัด/ภูมิภาค
Read More
0 replies on “จีนพร้อมผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจดวงจันทร์กับไทย”