จีนพร้อมผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจดวงจันทร์กับไทย

ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้บริหารกระทรวง อว. ประชุมหารือกับ Mr. Zhang Kejian, Administrator of China National Space Administration (CNSA) เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยในการพบปะหารือฝ่ายไทยได้เสนอขอรับการสนับสนุนการส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินการโดยส่งดาวเทียมของไทยร่วมไปกับภารกิจ ฉางเอ๋อ 7 (Chang’e 7) ที่มีแผนเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ในปี 2569

อนึ่ง ดาวเทียมขนาดเล็กที่ไทยเสนอให้ส่งไปกับดาวเทียมฉางเอ๋อ 7 นี้ จะมีภารกิจหลักเป็นการทดสอบระบบนำร่อง ระบบสื่อสารทางไกล และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสำรวจอวกาศห้วงลึกที่ต้องเผชิญกับรังสีพลังงานสูงในระยะไกลจากโลก ภารกิจที่ฝ่ายไทยเสนอร่วมกับจีนนี้เป็นโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานของภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อเตรียมความพร้อมส่งดาวเทียมไปโคจรศึกษาวิจัยดวงจันทร์ภายใน 7 ปี

ทั้งนี้ CNSA ยังยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านอวกาศของไทยผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ การเป็นวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) ในการเรียนการสอน

ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ CNSA จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (เช่น Beihang University และอื่นๆ) ในการที่จะสนับสนุนทุน ให้บุคลากรในประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนเข้ารับการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยพัฒนาในมหาวิทยาลัยของจีนอีกด้วย

Written By
More from pp
โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด ทั้งมีกฎ กติกา ชัดเจน ที่จะต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติ
4 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...
Read More
0 replies on “จีนพร้อมผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจดวงจันทร์กับไทย”