สตรี-แฟชั่น

“ชาดา” เปิดงานกองทุนสตรีฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมดันบทบาทผู้หญิง ขับเคลื่อนแก้หนี้ครัวเรือน และยาเสพติด ด้าน “มนัญญา-เจเศรษฐ์” วิทยากร ถ่ายทอดพลังเครือข่ายสตรี คนรุ่นใหม่ กับการพัฒนาสังคม-เพิ่มคุณภาพชีวิต