ทีวี

“สมศักดิ์-พวงเพ็ชร” ถกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ขันน็อต “เอ็นบีที” เพิ่มเรตติ้ง หวังสื่อสารผลงานรัฐบาล ให้เข้าถึงประชาชน หลังพบช่องเอกชน เน้นนำเสนอข่าวชาวบ้านเรียกเรตติ้ง ให้สัดส่วนงานรัฐบาลน้อย