ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา

พล.อ.ประวิตร ร่วมยินดีตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ชื่นชมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกศาสนา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงาม

พร้อมแล้ว .. กับเรียลลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 9 เตรียมสัญจรสู่ “พระนครศรีอยุธยา” ขยายช่วงอายุก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่ 7 – 18 ปี รับสมัครแล้ว…วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 ทาง www.truelittlemonk.com/apply