ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รัฐบาลจัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราวในเมืองไทย เนื่องในโอกาส มหามงคลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเข้าสักการะ