ยุติธรรม

รัฐบาล ชื่นชมผลงานกระทรวงยุติธรรม-หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ให้มีสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎร ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในไตรมาสแรกปีงบฯ 67 แล้วกว่า 2,449 ราย