มหาดไทย

​นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เปิดการอบรมสัมมนา “บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน” ย้ำท้องถิ่นไม่ใช่รากหญ้า แต่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศ