ประกาศ

นายกฯ กล่าวต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ส่งความปรารถนาดี แสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ร่วมยกย่องการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม