การศึกษา

King’s Bangkok เปิดตัว ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงสู่การศึกษาระดับโลก สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ดันไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค