บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท., เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง., พุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ กมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ปปง. ภายใต้โครงการการใช้มาตรการพิเศษในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารจาก ป.ป.ท. และ ปปง. เข้าร่วมงาน

Written By
More from pp
ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1
ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อความในประเด็นเรื่องพบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
Read More
0 replies on “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”