เกษตร

“อนุชา” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “โคล้านครอบครัว” แจงข่าวดี สมาชิก กทบ. กู้ยืมเงินเลี้ยง ปลอดดอกเบี้ย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิก กทบ.