เกษตร

“สส.คอซีย์” ขอ กรมโยธาฯกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ปัญหาแนวตลิ่งคลองตุยงถูกน้ำกัดเซาะ พร้อมพัฒนาแนวคลองระบายน้ำ D2 สี่แยกดอนยางให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

นายกฯ รับฟังประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง จ.เชียงราย ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำทุกมิติ

“นฤมล” เผย กยท. เดินหน้า เตรียมจับมือ RISDA มาเลเซีย มุ่งพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน