เกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงความคืบหน้าเหตุทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด เกิดจากเจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสาร-ลายเซ็น ปัจจุบันสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการแล้ว

แจงเหตุสมาชิกสหกรณ์ฯ ปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด จ.สุโขทัย ถอนเงินไม่ได้ เกิดจากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์จนเกิดข้อบกพร่อง