เกษตร

พล.อ.ประวิตร ชมการแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผลงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย “ชลประทานเพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย ขอบคุณหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ทุ่มเททำงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด