มหาดไทย

สรรพสามิต บูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ จับบุหรี่ซิกาแรตเถื่อนกว่า 4,000 ซอง พร้อมเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า 161 กล่อง ประมาณการค่าปรับกว่า 8.5 ล้านบาท เผยนายทุนประเทศเพื่อนบ้านจ้างนำส่งลูกค้าไทย

รัฐบาลเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา สมัครเข้าโครงการจัดส่งนักศึกษา จ.ชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 67 ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 67

“อนุทิน” สั่งลุยแก้ปัญหายาเสพติด จ.เชียงใหม่ ย้ำต้องกวดขันใช้ทุกมาตรการปราบปรามเข้มข้น ปกป้องเยาวชนไม่ให้เข้าถึง พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนให้ยาเสพติดหมดไปอย่างยั่งยืน