ท่องเที่ยว

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดงานเฉลิมฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” ในรูปแบบ NIGHT MUSEUM ภายใต้แนวคิด “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันที่ 16 มีนาคม นี้ ตั้งแต่ เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ พระราชวังพญาไท