ท่องเที่ยว

สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคมนี้

กรมทางหลวง ชวนมาแชะ 3 จุดเช็กอินแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเชิญชวนแวะพักผ่อนและเป็นจุดเช็คอินช่วงฤดูท่องเที่ยวในวันหยุดปีใหม่นี้