ดิจิทัล

ดีอีเอส พบข่าวปลอมมากกว่า 5 ล้านข้อความ เตือน ข่าวปลอม สูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ เกิดผลเสียสุขภาพเช่นเดียวกับสูบบุหรี่ทั่วไป ด้านข่าวปลอมจาก Social listening ยังพุ่งสูง